• 1 KASIM 2019 CUMA Detaylar için tıklayın...

  08.45 – 09.00 AÇILIŞ  
  09.00 – 09.50 AIDS, ANTİBİYOTİKLER PANELİ
    Panel Koordinatörleri: Prof. Dr. Işıl Bavunoğlu, Prof. Dr. Ali Mert, Doç. Dr. Esra Ataoğlu
    Oturum Başkanları: Prof. Dr. Işıl Bavunoğlu, Doç. Dr. Esra Ataoğlu
  09.00 – 09.15 HIV enfekte bireylerin tedavisinde dahili sorunlar Doç. Dr. Esra Ataoğlu
  09.15 – 09.30 İç hastalıklarında akılcı antimikrobiyal kullanımı Prof. Dr. Ali Mert
  09.30 – 09.50 Tartışma  
  09.50 – 10.40 KARDİYOLOJİ PANELİ
    Panel Koordinatörleri: Doç. Dr. Esma Altunoğlu, Doç. Dr. Ahmet Engin Atay, Uzm. Dr. Mürselin Güney
    Oturum Başkanları: Prof. Dr. Özcan Keskin, Doç. Dr. Ahmet Engin Atay
  09.50 – 10.05 Dirençli kalp yetmezliği nedir, nasıl tedavi edilir? Doç. Dr. İrfan Şahin
  10.05 – 10.20 Antikoagülan ve antiagregan kullanımı (kılavuzlar eşliğinde) Prof. Dr. Işıl Uzunhasan
  10.20 – 10.40 Tartışma
  10.40 – 11.10 KAHVE MOLASI
  11.10 – 11.50 UYDU SEMPOZYUM / NOVO NORDISK'İN KOŞULSUZ DESTEĞİYLE
    Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aytekin Oğuz
    Diyabette insülin tedavisinin akıllı ve kolay yolu: Ryzodeg ® Prof. Dr. Özlem Üstay
  11.50 – 12.40 NE YAPMALI? PANELİ
    Panel Koordinatörleri: Prof. Dr. Mehmet Uzunlulu, Prof. Dr. Gülay Sain Güven, Doç. Dr. Pınar Yıldız
    Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mehmet Uzunlulu, Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı
  11.50 – 12.05 Asemptomatik hastada sedimentasyon (ESR) ve/veya CRP yüksekliği: Ne yapmalı? Prof. Dr. Gülay Sain Güven
  12.05 – 12.20 Genç, zayıf hasta: “Nasıl kilo alırım doktor?” diyor: Ne yapmalı? Doç. Dr. Pınar Yıldız
  12.20 – 12.40 Tartışma
  12.40 – 14.00 ÖĞLE YEMEĞİ
  14.00 – 14.40 UYDU SEMPOZYUM / ALİ RAİF’İN KOŞULSUZ DESTEĞİYLE
    Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kubilay Karşıdağ
    Tip 2 Diyabet Tedavisinde Etkili, Güvenli, Ekonomik Tedavi Arayışları Prof. Dr. Selçuk Dağdelen
  14.40 – 15.50 PREDİYABET, OBEZİTE PANELİ
    Panel Koordinatörleri: Prof. Dr. Mehmet Sargın, Prof. Dr. Dilek Gogas Yavuz, Doç. Dr. Seda Sancak
    Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mehmet Sargın, Prof. Dr. Dilek Gogas Yavuz
  14.40 – 14.55 Diyabetin önlenmesinde beslenme: Güncel veriler Prof. Dr. Mehmet Sargın
  14.55 – 15.10 Prediyabeti ilaç ile tedavi edelim mi? Doç. Dr. Seda Sancak
  15.10 – 15.25 Obezite cerrahisi: Mitler, gerçekler Prof. Dr. Dilek Gogas Yavuz
  15.25 – 15.50 Tartışma
  15.50 – 16.05 KAHVE MOLASI
  16.05 – 17.15 GASTROENTEROLOJİ PANELİ
    Panel Koordinatörleri: Prof. Dr. A. Baki Kumbasar, Prof. Dr. İlyas Tuncer, Doç. Dr. Gülbüz Sezgin, Doç. Dr. Mustafa Kaplan
    Oturum Başkanları: Prof. Dr. Nurdan Tözün, Prof. Dr. A. Baki Kumbasar
  16.05 – 16.20 Doktor ben çölyak hastası mıyım? Doç. Dr. Mustafa Kaplan
  16.20 – 16.35 Akut ishal yönetimi Doç. Dr. Gülbüz Sezgin
  16.35 – 16.50 Kronik viral hepatit tarihe mi karışıyor? Prof. Dr. İlyas Tuncer
  16.50 – 17.15 Tartışma
 • 2 KASIM 2019 CUMARTESİ Detaylar için tıklayın...

  09.00 – 10.10 ENDOKRİNOLOJİ PANELİ
    Panel Koordinatörleri: Doç. Dr. Mazhar Müslüm Tuna, Doç. Dr. Mine Adaş, Doç. Dr. Meral Mert
    Oturum Başkanları: Doç. Dr. Mine Adaş, Doç. Dr. Meral Mert
  09.00 – 09.15 Adrenal insidentalomaya yaklaşım Doç. Dr. Sema Çiftçi Doğanşen
  09.15 – 09.30 Hiperkalsemi Doç. Dr. Mazhar Müslüm Tuna
  09.30 – 09.45 Tiroid testlerinin yorumlanması Doç. Dr. Nurdan Gül
  09.45 – 10.10 Tartışma
  10.10 – 11.20 ACİLDE ŞUURU KAPALI HASTA, YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ PANELİ
    Panel Koordinatörleri: Prof. Dr. Özcan Keskin, Prof. Dr. Dede Şit, Doç. Dr. Yıldız Okuturlar, Doç. Dr. Yalçın Önem,
  Doç. Dr. Murat Hakan Terekeci
    Oturum Başkanları: Prof. Dr. Dede Şit, Doç. Dr. Yıldız Okuturlar
  10.10 – 10.25 Nörolojik değerlendirme Prof. Dr. Mehmet Fatih Özdağ
  10.25 – 10.40 Dahili değerlendirme (metabolik sebepler) Prof. Dr. Hasan Kayabaşı
  10.40 – 10.55 İntoksikasyonlar Yrd. Doç. Dr. Nizamettin Koca
  10.55 – 11.20 Tartışma
  11.20 – 11.40 KAHVE MOLASI
  11.40 – 12.20 UYDU SEMPOZYUM / BİLİM İLAÇ’IN KOŞULSUZ DESTEĞİYLE
    Oturum Başkanı: Prof. Dr. Dilek Gogas Yavuz
    Tip 2 DM’ye bağlı karaciğer yağlanması Prof. Dr. Ulus Akarca
  Prof. Dr. Rüştü Serter
  12.20 – 13.20 ÖĞLE YEMEĞİ
  13.20 – 14.00 UYDU SEMPOZYUM / BOEHRINGER INGELHEIM'İN KOŞULSUZ DESTEĞİYLE
    Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Sargın
    Tip 2 Diyabet Tedavisinin Kalbi ve Kolay Yolu Prof. Dr. Hasan Aydın
  14.00 – 15.10 GERİATRİ PANELİ
    Panel Koordinatörleri: Prof. Dr. Bülent Saka, Doç. Dr. Umut Safer, Yrd. Doç. Dr. Musa Salmanoğlu
    Oturum Başkanları: Prof. Dr. Bülent Saka, Yrd. Doç. Dr. Musa Salmanoğlu
  14.00 – 14.15 Geriatrik hastada palyatif bakıma yaklaşım Yrd. Doç. Dr. Musa Salmanoğlu
  14.15 – 14.30 Vaka örnekleri ile geriatrik hastada polifarmasinin yol açtığı sık görülen problemler Uzm. Dr. Aysun Işıklar
  14.30 – 14.45 Geriatrik hastaların mobilizasyonu – kas gücünün devamı Prof. Dr. Bülent Saka
  14.45 – 15.10 Tartışma
  15.10 – 15.25 KAHVE MOLASI
  15.25 – 15.45 SERBEST KÜRSÜ
    Oturum Başkan: Prof. Dr. Barış İlerigelen
  15.25 – 15.45 İyi hekimlik sanatı
    Prof. Dr. Ali Özdemir, Doç. Dr. Esra Ataoğlu, Uzm. Dr. Fatih Borlu, Doç. Dr. Füsun Erdenen, Doç. Dr. Gülbüz Sezgin, Prof. Dr. Işıl Bavunoğlu, Prof. Dr. Mehmet Aliustaoğlu, Prof. Dr. Mehmet Sargın, Doç. Dr. Murat Hakan Terekeci, Doç. Dr. Seda Sancak, Uzm. Dr. Seher Tanrıkulu
  15.45 – 16.35 DİSPNE, ÖDEM PANELİ
    Panel Koordinatörleri: Prof. Dr. Refik Demirtunç, Doç. Dr. Füsun Erdenen, Doç. Dr. Yücel Arman
    Oturum Başkanları: Prof. Dr. Refik Demirtunç, Prof. Dr. Zerrin Bicik Bahçebaşı
  15.45 – 16.00 Akut dispneli hastaya yaklaşım Doç. Dr. Füsun Erdenen
  16.00 – 16.15 Ödemli hastaya yaklaşım Doç. Dr. Yücel Arman
  16.15 – 16.35 Tartışma
  16.35 – 18.35 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU
    Bildiri Hakemleri: Prof. Dr. Banu Mesçi, Prof. Dr. Sema Basat Uçak, Doç. Dr. Pınar Yıldız
    Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ali Özdemir, Prof. Dr.Banu Mesçi, Prof. Dr. Mehmet Sargın, Prof. Dr. Mehmet Uzunlulu
 • 3 KASIM 2019 PAZAR Detaylar için tıklayın...

  09.00 – 09.50 ATEŞ, BEL AĞRISI PANELİ
    Panel Koordinatörleri: Prof. Dr. Selim Nalbant, Prof. Dr. Esen Kasapoğlu, Prof. Dr. Aydın Tunçkale, Uzm. Dr. Seher Tanrıkulu
    Oturum Başkanları: Prof. Dr. Selim Nalbant, Prof. Dr. Aydın Tunçkale
  09.00 – 09.15 Ateş basması ve terlemede ne yapalım? Uzm. Dr. Seher Tanrıkulu
  09.15 – 09.30 Bel ağrısı: Mekanik, inflamatuvar; ne zaman romatolojiye yönlendirelim? Prof. Dr. Esen Kasapoğlu
  09.30 – 09.50 Tartışma
  09.50 – 10.40 NÜTRİSYON PANELİ
    Panel Koordinatörleri: Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı, Prof. Dr. Sema Basat Uçak, Prof. Dr. Banu Mesçi
    Oturum Başkanları: Prof. Dr. Sema Basat Uçak, Prof. Dr. Banu Mesçi
  09.50 – 10.05 Enteral nütrisyon desteği uygulanan hastanın monitorizasyonu Prof. Dr. Bülent Saka
  10.05 – 10.20 Parenteral nütrisyon desteği uygulanan hastanın monitorizasyonu Prof. Dr. Sibel Temur
  10.20 – 10.40 Tartışma
  10.40 – 11.00 KAHVE MOLASI
  11.00 – 11.50 MAHA, KONTRAST NEFROPATİSİ PANELİ
    Panel Koordinatörleri: Prof. Dr. Ali Özdemir, Prof. Dr. Funda Türkmen, Prof. Dr. Zerrin Bicik Bahçebaşı, Uzm. Dr. Fatih Borlu
    Oturum Başkanları: Prof. Dr. Funda Türkmen, Prof. Dr. Ali Özdemir
  11.00 – 11.15 Olgu örnekleri ile MAHA Yrd. Doç. Dr. Seval Akpınar
  11.15 – 11.30 Kontrastlı tetkikler ve böbrek Uzm. Dr. Meral Meşe
  11.30 – 11.50 Tartışma
  11.50 – 13.00 DİYABET, HİPERTANSİYON, HİPERLİPİDEMİ
    Panel Koordinatörleri: Prof. Dr. Aytekin Oğuz, Prof. Dr. Tevfik Ecder, Prof. Dr. Oğuzhan Deyneli
    Oturum Başkanları: Prof. Dr. Aytekin Oğuz, Doç. Dr. Esma Altunoğlu
  11.50 – 12.05 Antidiyabetik ilaçların güvenlilik ve yan etki profilleri Prof. Dr. Oğuzhan Deyneli
  12.05 – 12.20 Hipertansiyonda yenilikler Prof. Dr. Tevfik Ecder
  12.20 – 12.35 LDL ve trigliseridi yüksek hastada tedavi yaklaşımı Uzm. Dr. Miraç Vural Keskinler
  12.35 – 13.00 Tartışma
  13.00 – 14.30 BİLDİRİ ÖDÜL TÖRENİ
  KAPANIŞ
  ÖĞLE YEMEĞİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2019 - IX. İstanbul Dahiliye Klinikleri Buluşması
LookUs & Online Makale