• 1 KASIM 2019 CUMA Detaylar için tıklayın...

  08.45 – 09.00 AÇILIŞ  
  09.00 – 09.50 AIDS, ANTİBİYOTİKLER PANELİ
    Panel Koordinatörleri: Prof. Dr. Işıl Bavunoğlu, Prof. Dr. Ali Mert, Doç. Dr. Esra Ataoğlu
    Oturum Başkanları: Prof. Dr. Işıl Bavunoğlu, Doç. Dr. Esra Ataoğlu
  09.00 – 09.15 HIV enfekte bireylerin tedavisinde dahili sorunlar Doç. Dr. Esra Ataoğlu
  09.15 – 09.30 İç hastalıklarında akılcı antimikrobiyal kullanımı Prof. Dr. Ali Mert
  09.30 – 09.50 Tartışma  
  09.50 – 10.40 KARDİYOLOJİ PANELİ
    Panel Koordinatörleri: Doç. Dr. Esma Altunoğlu, Doç. Dr. Ahmet Engin Atay, Uzm. Dr. Mürselin Güney
    Oturum Başkanları: Prof. Dr. Özcan Keskin, Doç. Dr. Ahmet Engin Atay
  09.50 – 10.05 Dirençli kalp yetmezliği nedir, nasıl tedavi edilir? Doç. Dr. İrfan Şahin
  10.05 – 10.20 Antikoagülan ve antiagregan kullanımı (kılavuzlar eşliğinde) Prof. Dr. Işıl Uzunhasan
  10.20 – 10.40 Tartışma
  10.40 – 11.10 KAHVE MOLASI
  11.10 – 11.50 UYDU SEMPOZYUM / NOVO NORDISK'İN KOŞULSUZ DESTEĞİYLE
    Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aytekin Oğuz
    Diyabetik insülin tedavisinin akıllı ve kolay yolu: Ryzodeg® Prof. Dr. Özlem Üstay
  11.50 – 12.40 NE YAPMALI? PANELİ
    Panel Koordinatörleri: Prof. Dr. Mehmet Uzunlulu, Prof. Dr. Gülay Sain Güven, Doç. Dr. Pınar Yıldız
    Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mehmet Uzunlulu, Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı
  11.50 – 12.05 Asemptomatik hastada sedimentasyon (ESR) ve/veya CRP yüksekliği: Ne yapmalı? Prof. Dr. Gülay Sain Güven
  12.05 – 12.20 Genç, zayıf hasta: “Nasıl kilo alırım doktor” diyor: Ne yapmalı? Doç. Dr. Pınar Yıldız
  12.20 – 12.40 Tartışma
  12.40 – 14.00 ÖĞLE YEMEĞİ
  14.00 – 14.40 UYDU SEMPOZYUM / ALİ RAİF’İN KOŞULSUZ DESTEĞİYLE
    Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kubilay Karşıdağ
    Tip 2 Diyabet Tedavisinde Etkili, Güvenli, Ekonomik Tedavi Arayışları Prof. Dr. Selçuk Dağdelen
  14.40 – 15.50 PREDİYABET, OBEZİTE PANELİ
    Panel Koordinatörleri: Prof. Dr. Mehmet Sargın, Prof. Dr. Dilek Gogas Yavuz, Doç. Dr. Seda Sancak
    Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mehmet Sargın, Prof. Dr. Dilek Gogas Yavuz
  14.40 – 14.55 Diyabetin önlenmesinde beslenme: Güncel veriler Prof. Dr. Mehmet Sargın
  14.55 – 15.10 Prediyabeti ilaç ile tedavi edelim mi? Doç. Dr. Seda Sancak
  15.10 – 15.25 Obezite cerrahisi: Mitler, gerçekler Prof. Dr. Dilek Gogas Yavuz
  15.25 – 15.50 Tartışma
  15.50 – 16.05 KAHVE MOLASI
  16.05 – 17.15 GASTROENTEROLOJİ PANELİ
    Panel Koordinatörleri: Prof. Dr. A. Baki Kumbasar, Prof. Dr. İlyas Tuncer, Doç. Dr. Gülbüz Sezgin, Doç. Dr. Mustafa Kaplan
    Oturum Başkanları: Prof. Dr. Nurdan Tözün, Prof. Dr. A. Baki Kumbasar
  16.05 – 16.20 Doktor ben çölyak hastası mıyım? Doç. Dr. Mustafa Kaplan
  16.20 – 16.35 Akut ishal yönetimi Doç. Dr. Gülbüz Sezgin
  16.35 – 16.50 Kronik viral hepatit tarihe mi karışıyor? Prof. Dr. İlyas Tuncer
  16.50 – 17.15 Tartışma
 • 2 KASIM 2019 CUMARTESİ Detaylar için tıklayın...

  09.00 – 10.10 ENDOKRİNOLOJİ PANELİ
    Panel Koordinatörleri: Doç. Dr. Mazhar Müslüm Tuna, Doç. Dr. Mine Adaş, Doç. Dr. Meral Mert
    Oturum Başkanları: Doç. Dr. Mine Adaş, Doç. Dr. Meral Mert
  09.00 – 09.15 Adrenal insidentalomaya yaklaşım Doç. Dr. Sema Çiftçi Doğanşen
  09.15 – 09.30 Hiperkalsemi Doç. Dr. Mazhar Müslüm Tuna
  09.30 – 09.45 Tiroid testlerinin yorumlanması Doç. Dr. Nurdan Gül
  09.45 – 10.10 Tartışma
  10.10 – 11.20 ACİLDE ŞUURU KAPALI HASTA, YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ PANELİ
    Panel Koordinatörleri: Prof. Dr. Özcan Keskin, Prof. Dr. Dede Şit, Doç. Dr. Yıldız Okuturlar, Doç. Dr. Yalçın Önem,
  Doç. Dr. Murat Hakan Terekeci
    Oturum Başkanları: Prof. Dr. Dede Şit, Doç. Dr. Yıldız Okuturlar
  10.10 – 10.25 Nörolojik değerlendirme Prof. Dr. Mehmet Fatih Özdağ
  10.25 – 10.40 Dahili değerlendirme (metabolik sebepler) Prof. Dr. Hasan Kayabaşı
  10.40 – 10.55 İntoksikasyonlar Yrd. Doç. Dr. Nizamettin Koca
  10.55 – 11.20 Tartışma
  11.20 – 11.40 KAHVE MOLASI
  11.40 – 12.20 UYDU SEMPOZYUM / BİLİM İLAÇ’IN KOŞULSUZ DESTEĞİYLE
    Oturum Başkanı: Prof. Dr. Dilek Gogas Yavuz
    Tip 2 DM’ye bağlı karaciğer yağlanması Prof. Dr. Ulus Akarca
  Prof. Dr. Rüştü Serter
  12.20 – 13.20 ÖĞLE YEMEĞİ
  13.20 – 14.00 UYDU SEMPOZYUM / BOEHRINGER INGELHEIM'İN KOŞULSUZ DESTEĞİYLE
    Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Sargın
    Tip 2 Diyabet Tedavisinin Kalbi ve Kolay Yolu Prof. Dr. Hasan Aydın
  14.00 – 15.10 GERİATRİ PANELİ
    Panel Koordinatörleri: Prof. Dr. Bülent Saka, Doç. Dr. Umut Safer, Yrd. Doç. Dr. Musa Salmanoğlu
    Oturum Başkanları: Prof. Dr. Bülent Saka, Yrd. Doç. Dr. Musa Salmanoğlu
  14.00 – 14.15 Geriatrik hastada palyatif bakıma yaklaşım Yrd. Doç. Dr. Musa Salmanoğlu
  14.15 – 14.30 Vaka örnekleri ile geriatrik hastada polifarmasinin yol açtığı sık görülen problemler Uzm. Dr. Aysun Işıklar
  14.30 – 14.45 Geriatrik hastaların mobilizasyonu – kas gücünün devamı Prof. Dr. Bülent Saka
  14.45 – 15.10 Tartışma
  15.10 – 15.25 KAHVE MOLASI
  15.25 – 15.45 SERBEST KÜRSÜ
    Oturum Başkan: Prof. Dr. Barış İlerigelen
  15.25 – 15.45 İyi hekimlik sanatı Prof. Dr. Aytekin Oğuz
  15.45 – 16.35 DİSPNE, ÖDEM PANELİ
    Panel Koordinatörleri: Prof. Dr. Refik Demirtunç, Doç. Dr. Füsun Erdenen, Doç. Dr. Yücel Arman
    Oturum Başkanları: Prof. Dr. Refik Demirtunç, Prof. Dr. Zerrin Bicik Bahçebaşı
  15.45 – 16.00 Akut dispneli hastaya yaklaşım Doç. Dr. Füsun Erdenen
  16.00 – 16.15 Ödemli hastaya yaklaşım Doç. Dr. Yücel Arman
  16.15 – 16.35 Tartışma
  16.35 – 18.35 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU
    Bildiri Hakemleri: Prof. Dr. Banu Mesçi, Prof. Dr. Sema Basat Uçak, Doç. Dr. Pınar Yıldız
 • 3 KASIM 2019 PAZAR Detaylar için tıklayın...

  09.00 – 09.50 ATEŞ, BEL AĞRISI PANELİ
    Panel Koordinatörleri: Prof. Dr. Selim Nalbant, Prof. Dr. Esen Kasapoğlu, Prof. Dr. Aydın Tunçkale, Uzm. Dr. Seher Tanrıkulu
    Oturum Başkanları: Prof. Dr. Selim Nalbant, Prof. Dr. Aydın Tunçkale
  09.00 – 09.15 Ateş basması ve terlemede ne yapalım? Uzm. Dr. Seher Tanrıkulu
  09.15 – 09.30 Bel ağrısı: Mekanik, inflamatuvar; ne zaman romatolojiye yönlendirelim? Prof. Dr. Esen Kasapoğlu
  09.30 – 09.50 Tartışma
  09.50 – 10.40 NÜTRİSYON PANELİ
    Panel Koordinatörleri: Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı, Prof. Dr. Sema Basat Uçak, Prof. Dr. Banu Mesçi
    Oturum Başkanları: Prof. Dr. Sema Basat Uçak, Prof. Dr. Banu Mesçi
  09.50 – 10.05 Enteral nütrisyon desteği uygulanan hastanın monitorizasyonu Prof. Dr. Bülent Saka
  10.05 – 10.20 Parenteral nütrisyon desteği uygulanan hastanın monitorizasyonu Prof. Dr. Sibel Temur
  10.20 – 10.40 Tartışma
  10.40 – 11.00 KAHVE MOLASI
  11.00 – 11.50 MAHA, KONTRAST NEFROPATİSİ PANELİ
    Panel Koordinatörleri: Prof. Dr. Ali Özdemir, Prof. Dr. Funda Türkmen, Prof. Dr. Zerrin Bicik Bahçebaşı, Uzm. Dr. Fatih Borlu
    Oturum Başkanları: Prof. Dr. Funda Türkmen, Prof. Dr. Ali Özdemir
  11.00 – 11.15 Olgu örnekleri ile MAHA Yrd. Doç. Dr. Seval Akpınar
  11.15 – 11.30 Kontrastlı tetkikler ve böbrek Uzm. Dr. Meral Meşe
  11.30 – 11.50 Tartışma
  11.50 – 13.00 DİYABET, HİPERTANSİYON, HİPERLİPİDEMİ
    Panel Koordinatörleri: Prof. Dr. Aytekin Oğuz, Prof. Dr. Tevfik Ecder, Prof. Dr. Oğuzhan Deyneli
    Oturum Başkanları: Prof. Dr. Aytekin Oğuz, Doç. Dr. Esma Altunoğlu
  11.50 – 12.05 Antidiyabetik ilaçların güvenlilik ve yan etki profilleri Prof. Dr. Oğuzhan Deyneli
  12.05 – 12.20 Hipertansiyonda yenilikler Prof. Dr. Tevfik Ecder
  12.20 – 12.35 LDL ve trigliseridi yüksek hastada tedavi yaklaşımı Uzm. Dr. Miraç Vural Keskinler
  12.35 – 13.00 Tartışma
  13.00 – 14.30 BİLDİRİ ÖDÜL TÖRENİ
  KAPANIŞ
  ÖĞLE YEMEĞİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2019 - IX. İstanbul Dahiliye Klinikleri Buluşması
LookUs & Online Makale