DİSPNE – ÖDEM PANELİ

 • Akut dispne
 • Ödem

AIDS – ANTİBİYOTİKLER PANELİ

 • AİDS tedavisinde dahili sorunlar
 • İç Hastalıklarında antimikrobiyal kullanımı

MAHA – KONTRAST NEFROPATİSİ PANELİ

 • Olgu örnekleri ile MAHA
 • Kontrastlı tetkikler ve böbrek

ATEŞ – BEL AĞRISI PANELİ

 • Ateş basması ve terlemede ne yapalım?
 • Bel ağrısı: Mekanik, inflamatuvar;  ne zaman romatolojiye yönlendirelim?

PREDİYABET – OBEZİTE PANELİ

 • Prediyabet ve obezitede yeni yaklaşımlar

NUTRİSYON PANELİ

 • Nütrisyon desteği alan hastanın monitörizasyonu

DİYABET – HİPERTANSİYON – HİPERLİPİDEMİ PANELİ

 • Antidiyabetik ilaçların güvenlilik ve yan etki profilleri
 • Hipertansiyonda yenilikler
 • LDL ve Trigliseridi yüksek hastada tedavi yaklaşımı

ACİLDE ŞUURU KAPALI HASTA - YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ PANELİ

 • Nörolojik değerlendirme
 • Dahili değerlendirme (metabolik sebepler)
 • İntoksikasyonlar  (Prof. Dr. Özcan Keskin anlatabilir)

ENDOKRİNOLOJİ PANELİ

 • Adrenal insidentalomaya yaklaşım
 • Hiperkalsemi
 • Tiroid testlerinin yorumlanması

GASTROENTEROLOJİ PANELİ

 • Doktor ben çölyak hastası mıyım?
 • Akut ishal yönetimi
 • Kronik viral hepatit tarihe mi karışıyor?

GERİATRİ PANELİ

 • Geriatrik hastada palyatif bakıma yaklaşım
 • Vaka örnekleri ile geriatrik hastada polifarmasinin yol açtığı sık görülen problemler
 • Geriatrik hastaların mobilizasyonu – kas gücünün devamı

KARDİYOLOJİ PANELİ

 • Dirençli kalp yetmezliği nedir, nasıl tedavi edilir?
 • Antikoagülan ve antiagregan kullanım kılavuzu

NE YAPMALI ? PANELİ

 • Asemptomatik hastada sedimentasyon (ESR) ve/veya CRP yüksekliği: Ne yapmalı?
 • Genç, zayıf hasta: “Kilo aldır bana doktor” diyor: Ne Yapmalı?
Copyright 2019 - IX. İstanbul Dahiliye Klinikleri Buluşması
LookUs & Online Makale